Wikipedie k nalezení zde: https://swrp.wiki/
Tyto zákony a předpisy jsou zastaralé. Nové zákony a předpisy se nacházejí na našem Discordu v sekci DOJ - Department of Justice!

Městská vyhláška 1309/2000 §10-13 a 14. dodatek

POKUTY *část 10

Placení pokut - Pokud nezaplatíte pokutu na místě (klávesa F7) musíte dostavit nejpozději do 1h reálného času na PD stanici, prokázat svou totožnost a následně pokutu zaplatit.
• Pokud nedojde k uhrazení pokuty, policie má právo peníze vymáhat, stanovit penále a případně vydat zatykač pro neplacení dluhu PD.

Držení a užívání zbraní *část 11

• Občané mají povinnost své střelné zbraně registrovat na stanici LSPD. Bude prověřen zbrojní průkaz (ammunation) a trestní minulost.
• Jakákoliv osobě ohrožující občany nebo sebe sama budou veškeré zbraně zabaveny (natrvalo) a dotyčný bude mít týdenní zákaz nošení zbraní.
• Každý občan, který se dopustí násilných zločinů při ozbrojené loupeži nebo domácím násilí bude zakázáno nošení zbraní po dobu 24h (reálného času),
• V případě stanovení mentální poruchy občana soudním znalcem, bude osobě udělen doživotní zákaz nošení zbraní,
• V případě osoby s mentálním postižením, mentálně-sexuální poruchou (sex. delikvent), osob závislých na narkotikách, či jakékoliv osoby nekompetentní k soudnímu řízení, která spáchala trestný čin je udělen doživotní zákaz držení zbraní.
• Členové LSPD mají nárok na trvalé zabavení veškerých neregistrovaných zbraní které budou při osobních prohlídkách nalezeny.

Uposlechnutí výzvy *část 12

Povinnost uposlechnout výzvy policisty nebo strážníka patří mezi základní nástroje, které umožňují reálné fungování policie a naplňování jejich funkcí (včetně ochrany života a majetku občanů). Kdyby je nikdo neposlouchal, byla by jejich práce zbytečná. Občané by naopak s policisty i strážníky měli ideálně spolupracovat, a to nejlépe dobrovolně, ne jen proto, že to mají stanovené zákonem.
Avšak pro všechny případy platí, že každý musí bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy, pokynu nebo žádosti policisty. Výjimka se vztahuje na situace, kdy nějaký právní předpis stanoví něco jiného. Například vás policista obecně může vyzvat k podání vysvětlení, ale vy máte za určitých okolností právo odmítnout – v takovém případě vás tedy policista k vysvětlení nutit nemůže (viz. Máte právo nevypovídat).
• Při neuposlechnutí výzvy člena LSPD sboru má policista právo podezřelého zadržet a v případě uznání viny uvěznit až na 180s

Intoxikace a šíření toxikomanie *část 13

Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na 600s nebo zákazem činnosti.
K šíření toxikomanie taktéž patří držení a nakládání s omamnými látkami. Mezi omamné látky s výjimkou patří alkohol, Marihuana (do 30g).
Všechny ostatní omamné látky a i množství nad 30g marihuany bude považováno za nakládání s omamnými látkami za účelem prodeje => Dle toho také bude vyměřen trest odnětí svobody od 600s do 3000s, a pokuta do 50.000 dolarů.

14. dodatek /ooc

  • Copbaiting – Policisté mají při průkazném cop baitingu nárok na zadržení podezřelého na dobu 18000s a na trvalé zabavení všeho co má podezřelý u sebe. Myšleno - opakované objíždění LSPD stanice s provokací LSPD sboru, opakované použití prostředníču/nadávek a následné ujíždění policistům (není možno použít při hádce o pravomocích).
    V případě nevole s tímto trestem budeme požadovat ban na den vzhledem k faktu že Copbaiting je dle pravidel serveru zakázaný

  • V případě bezdůvodné střelby můžete být zadrženi za všeobecné ohrožení a ohrožení sebe sama.

  • V případě nalezení špinavých peněz v hodnotě vyšší než je 10.000 dolarů budou peníze zabaveny z oprávněného podezření na peníze z/do nelegální činnosti. Do částky 10.000 budou špinavé peníze nerozeznatelné od normálních.
  • V případě spáchání trestné činnosti v oblastni Safezony (EMS, PD stanice, FD stanice a hlavní garáže ve městě) mají členové LSPD jednat jako by se o Safezone nejednalo. (Pro připomenutí, trestní činnost v oblasti Safezony je pravidly serveru zakázáno)
Abys mohl komentovat, musíš být přihlášený nebo registrovaný.