Wikipedie k nalezení zde: https://swrp.wiki/

PRAVIDLA PRO FUNGOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ FRAKCÍ

 • OBECNÉ:
  [1] Frakce jsou seskupení hráčů se společným zájmem. Hlavním důvodem založení je většinou snaha založit firmu cílenou na zisk, zábavu, apod. Proč mít frakci? Důvodem může být využívání speciálních výhod pouze v rámci frakce, které mají členové předem schváleny admin týmem (rozpočet, stálý příjem v rámci jobu, domy a usedlosti, speciální vozidla, zpřístupnění různých funkcí, apod.) či výhoda speciálního pravidla, které platí u CK vůdce frakce (CK musí schválit vždy admin tým oproti běžným postavám).
  [2] Jedna postava může dle svého uvážení a možností být členem několika frakcí najednou, pokud k tomu má pádný RP důvod.
  [3] Hráč NIKDY nesmí být vůdcem dvou frakcí (tzn. nemůžete s každou postavou vést samostatnou frakci).
  [4] Hráč NIKDY nesmí mít dvě svoje různé postavy ve stejné frakci!
  [5] Zákaz prodeje frakce bez schválení ze strany admin týmu.
  [6] Hráč, který hraje PD/FIB, nikdy nesmí být členem nelegální frakce a využívat PD job pro svoje obohacení.

 • CO MUSÍ ŽÁDOST O FRAKCI SPLŇOVAT:
  [1] Žádost o schválení frakce vždy podává budoucí vůdce frakce (postava).
  [2] Minimální počet pro založení frakce jsou vždy 2 postavy. Maximální počet není určen. Admin tým však může počet členů zredukovat, pokud k tomu bude dostatečný důvod.
  [3] Pokud hráč nesplňuje podmínku minimálního počtu členů, může své povolání provozovat, avšak ne jako frakci.
  [4] Žádost musí obsahovat kompletní informace jako např.: Vznik, historii, sídlo, zaměření, požadované výhody v rámci frakce, apod. Doporučujeme také přidat obrazové přílohy vašich pracovních uniforem či automobilů.
  [5] V žádosti musí být dále vždy uveden počet zakládajících členů frakce.
  [6] Jmenný seznam členů může být na fóru zveřejněn (v tomto případě vždy uvádějte váš nick + jméno postavy); doporučujeme jej však převážně u nelegálních frakcí nezveřejňovat kvůli možnému ovlivnění a metagamingu.
  [7] Jakékoliv změny v JIŽ SCHVÁLENÝCH frakcích (převážně změny členů) je vůdce frakce povinen hlásit adminům. Veškeré změny v popisu frakce provádí vždy jen admin.

 • PROCES SCHVALOVÁNÍ:
  [1] Žádost se podává prostřednictvím diskuzního fóra, kdy do předmětu napíšete název frakce a za něj uvedete (NÁVRH).
  [2] Po vložení vašeho příspěvku na fórum Admin tým následně celou žádost přehodnotí a v případě, že je vaše žádost zaujme, budete pozváni na pohovor na náš discord k probrání detailů ohledně fungování frakce, jejího nastavení (v případě speciální žádosti), a k vyjmenování seznamu zakládajících členů, které admin tým zaeviduje.
  [3] V případě, že frakce nebude obsahovat dostatečné informace a podklady, admin fóra bude na příspěvek reagovat s určitou připomínkou, co vše je potřeba doplnit.
  [4] Pokud nebudou podklady přes veškeré výzvy ze strany admin týmu dostačující, může frakci admin zamítnout s poznámkou „ZAMÍTNUTO“. V zamítnutém topicu, který bude následně uzamčen, bude tato frakce označena v předmětu poznámkou (ZAMÍTNUTO).
  [5] Frakce je schválena pouze tehdy, pokud se v topicu nachází poznámka „SCHVÁLENO“ od některého ze členů admin týmu. Ve schváleném topicu bude tato frakce označena v předmětu poznámkou (SCHVÁLENO). Poté dojde k přidání jejího jména do speciálního topicu „Seznam schválených (aktivních) frakcí“. Téma bude uzavřeno, aby jej autor nemohl měnit. Změny provádí admin pouze v případě požádání ze strany autora.
  [7] Zánik frakce se určuje dle situace (frakce není dlouhodobě aktivní, vůdce porušuje pravidla, CK vůdce, zrušení na vlastní žádost ... apod.). V topicu zaniklé frakce který bude následně uzamčen, bude tato frakce označena v předmětu poznámkou (ZANIKLÁ).
  [8] Dříve, než dojde k zániku frakce, přihlédne admin tým k okolnostem jejího zániku a případně nabídne zbylým členům, aby si zvolili jiného vůdce. Pokud panuje všeobecná shoda, dochází k úpravě topicu fóra (již schválené žádosti) a k převodu kompetencí na nového vůdce.
  [9] Po zániku frakce bývalí členové přicházejí o veškeré výhody a práva.
  [10] Je zakázáno u adminů urgovat schválení a psát jim kvůli vaší frakci do soukromých zpráv.

Tato diskuze je zavřená.