Wikipedie k nalezení zde: https://swrp.wiki/

La Cosa Nostra

JanoJano Člen
upraveno 30. květen 2019 v Archiv nelegálních frakcí


Cosa Nostra (v preklade z taliančiny Naša vec) je zločinecká skupina, pôsobiaca na Sicílii. Týmto pojmom sa môže označovať i zločinecká organizácia v Spojených štátoch amerických, ktorej pôvod siaha k tradičným talianskym kriminálnym spoločenstvám a k talianskej, hlavne sicílskej emigrácii. Príslušníci Cosa Nostry sami seba označujú ako ctihodných mužov.

Prvé správy o jej existencii siahajú do druhej polovice 19. storočia. Pojem, ktorým sa označovala organizácia sa v priebehu histórie menil.

Základnou jednotkou Cosa Nostry sú tzv. rodiny. Tento pojem tu neoznačuje pokrvné rodiny, ale základnú bunku organizácie (ktorej členovia nemusia byť v príbuzenskom vzťahu), ktorá má kontrolu nad určitým teritóriom. Jednotlivé „rodiny“ a jej členov spája vzájomná solidarita, pocit výnimočnosti, pravidlá a do veľkej miery aj koordinácia.

Kultúra, spôsob myslenia a konania organizácie a jej členov vychádza čiastočne zo sicílskej mentality, ktorú vykladá svojím vlastným spôsobom, čiastočne je výsledkom vlastnej histórie a pôsobenia mafie. Prijímacie rituály nového člena organizácie sú inšpirované slobodomurárstvom a siahajú hlboko do minulosti. Budúci člen odprisahá vernosť, je pichnutý do prsta a jeho krvou je pokropený svätý obrázok. Ten je následne spálený ako symbol likvidácie prípadného zradcu.

Sila Cosa Nostry spočíva najmä v jej schopnosti páchať násilie a vo veľkom dôraze na utajenosť a mlčanlivosť.


Pravidlá:

1.  Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba urobiť tretí člen.

2.  Nebudeš pozerať po manželkách svojich priateľov.

3.  Nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajtov..

4.  Služba Cosa Nostre je nadovšetko - budeš jej k dispozícii i keby tvoja žena rodila.

5.  Schôdzky sa musia rešpektovať.

6.  K ženám sa budeš správať s úctou.

7.  Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, odpovieš pravdivo.

8.  Neprivlastníš si peniaze iného člena klanu.

9.  Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami.Hodnosti

Boss - Alberto Moretti

Poradca - Zdelím v PM

Underboss – Zdelím v PM                                                                                                          

Capo - Zdelím v PM                                                                                                           

Člen - Zdelím v PM


Štruktúra Cosa Nostra mafie:


Autá:

Mercedes Benz G65

Audi A6 2019


Sídlo: 


Zbrane:


Combat Pistol

Micro SMG

Thompson

Pump Shotgun

Assault Rifle

Činnosť:


Obchod s drogami (meth)

Predaj zbraní

Únosy a vydieranie ľudí

Prepady

Lúpeže

Výpalné

Komentáře

Abys mohl komentovat, musíš být přihlášený nebo registrovaný.