Wikipedie k nalezení zde: https://swrp.wiki/

[ZAMÍTNUTO] Povrchový důl Davis Quartz - Těžební společnost Romanovski

OverchefOverchef Člen
upraveno 29. únor 2020 v Archiv

Davis Quartz je povrchové těžební místo nacházející se na Senora Way, Po velké razii na rodinu pana Romanovskeho v jeho domovině se přestěhoval za přáteli do Los Santos. Vzhledem k absenci předmětu podnikání ve které se rodina pohybovala byla volba předmětu výdělečné činnosti v LS jasná.

Rozhodl se proto využít své poslední zdroje které investuje do těžebních práv v dole Davis Quartz a k založení malé firmy která se bude zabývat těžbou, zpracováním, prodejem a vývozem materiálů ať už státu San Andreas či mimo něj. Pro lepší stabilitu a jistotu firmy lidem nenabízí práci na hlavní pracovní úvazek ale spíše možnost přivýdělku a přístup do dolu pod jménem firmy "Romanovski" a možnosti slévárny u města. Od lidí kteřá si touto formou práce budou chtíti přivydělat bude firma zpracované materiály vykupovat a posílat je dále do světa. Bude také stanovena maximální hodnota vytěžených materiálů, v případě překročení je nutné firmu požádat o certifikaci s povolením pro nadměrné množství surovin.Veřejné pozemky v San Andreas poskytují příležitosti pro průzkum, vývoj a těžbu nerostných zdrojů, jednoho z našich nejzákladnějších přírodních zdrojů. Díky vysoké populaci v San Andreas a velkému městskému 

rozhraní jsou minerální materiály, jako je písek, štěrk a drcený kámen, extrahovány z BLM spravovaných veřejných pozemků, které se používají pro hotový beton, asfalt a mnoho dalších stavebních materiálů. 

Zpřístupnění místních agregovaných dodávek na veřejných pozemcích pomáhá snížit spotřebitelské náklady a dopady na životní prostředí.

Zlatá horečka v San Andreas z 18. století pokračuje dnes s těžbou pro zlato a stříbro ve více než 5 000 těžebních tvrzeních, kde rockfounders hledají skály, minerály a drahé kameny na veřejných pozemcích.

Zákony týkající se těžby aby se právníci nenudili

Těžební zákon z roku 1872

Federálním zákonem upravujícím lokalizovatelné nerosty je těžební zákon z roku 1872 (10. května 1872), který prohlašoval, že všechna hodnotná ložiska nerostných surovin v zemi patřící Spojeným státům jsou svobodná a otevřená průzkumu a nákupu. Tento zákon poskytuje občanům Spojených států příležitost zkoumat, objevovat a nakupovat některá hodnotná ložiska nerostných surovin ve federálních zemích, které jsou otevřené pro těžbu a patenty (přístupné pro vstup nerostů).

Zákon o pronájmu nerostů z roku 1920

Tento zákon stanovil leasing nerostů z veřejných pozemků včetně ropy, plynu, uhlí a jiných neenergetických pronajímatelných nerostů, jako jsou fosfáty a sodík. Vyžaduje, aby byla vyplacena odměna za částky vytěžené a prodané.

Zákon o materiálech z roku 1947

Tento zákon stanoví nakládání s těžebními materiály na veřejných pozemcích, prodejných i pronajímatelných. Podle tohoto zákona jsou některé minerály „běžné odrůdy“, jako je písek a štěrk, předmětem prodeje, nikoli nájemného a licenčních poplatků.

Těžba a nerostná politika z roku 1970

Tento zákon prohlašuje, že je pokračující politikou federální vlády podporovat a povzbuzovat soukromé podnikání v rozvoji stabilního průmyslu domácích nerostů a řádného a ekonomického rozvoje domácích nerostných zdrojů. Tento akt zahrnuje všechny minerály, včetně písku a štěrku, geotermální energie, uhlí a ropy a plynu.

Změna zákona o zvyšování stavu usedlosti ze dne 16. dubna 1993

Pozemky zákona o zvyšování populace (SRHA) se liší od ostatních spolkových zemí v tom, že Spojené státy vlastní minerální majetek, ale nikoliv povrchové panství. 

Patenty vydané podle záznamů SRHA a Homestead Act patentovaných v rámci SRHA si vyhrazují nerostnou surovinu Spojeným státům spolu s právem na vstup, těžbu a odstraňování jakýchkoli vyhrazených nerostů, které mohou být přítomny v nerostných surovinách.


Federální zákon o pozemkové politice a řízení z roku 1976 (FLPMA)

Tento zákon nezměnil zákon z roku 1872, ale měl vliv na evidenci a zachování nároků. Osoby, které mají stávající nároky, byly povinny zaznamenat své pohledávky v BLM a všechny nové pohledávky a stránky musely být zaznamenány v BLM. Zákon poskytl BLM informace o místě a počtu nepatentovaných těžebních nároků, lokalitách mlýna a tunelů; pomohl určit jména a adresy současných vlastníků; a pomohl odstranit jakýkoli cloud titulu u opuštěných nároků.

Celý proces

Fáze 1 - Těžba

- V obchodě si seženete krumpáč s kterým můžete zamířit do označeného dolu. Zde se objevují propy ke kterým když přiběhnete, vyběhne možnost stisknutí klávesy "E" po které začnete materiál těžit. podle % šance vám začnou při těžbě přibývat do inventáře nezpracované materiály které si můžete rvát do vašeho vozidla a v těžbě pokračovat dokud nebudete mít maximální nosnost. 

Fáze 2 - Zpracování

- Pojedete Vaším nadupaným vozidlem ke slévárně do města která bude (v případě schválení) 24/7 odemčená a zde materiály zpracujete pomocí forem etc. z vašich vytěžených materiálů se rázem stanou zpracované odlitky a nebo opracované materiály které nabírají na ceně. 
Fáze 3 - Prodej

- některé materiály můžete za velmi nízkou cenu prodat u NPC ve městě a nebo kontaktovat předáky z firmy "Romanovski" kteří od Vás materiál vykoupí za rozumnou tržní cenu a dále materiál pošlou do světa. kontakty na předáky budou veřejné a veškeré nákupy a prodeje se budou evidovat pro daňové přiznání a bezchybnou fakturaci firmy.

OOC koutek

Proč něco takového? na serveru nejen mě ale mnoho lidem chybí podobné možnosti přivýdělků a možností interakce. Těžba nevyžaduje práci, už na místě těžby můžete potkat mnoho lidí, to samé při zpracování ve slévárně. Další interakcí je prodej rusům kteří se starají o vývoz surovin ze státu. Přidání surovin dále také vytvoří další možnosti v jiných odvětvích jako je např. zpracování ocelí, výrobě zbraní nebo dílů do aut, prodej do zlatnictví či cokoliv jiného. Ve výsledku to také děláme i pro zisk ale kdo ne. Věříme že přínos zprovoznění dolů pro všechny přinese více RP a

Požadavky na developery

Je toho více a po dev stránce chápeme že to bude chtít čas proto předem dávám vědět že developerům nebudeme psát a uhánět je kdy to v případě schválení bude.


Objevující se propy rudy/kamene v dole kde se při přiblížení po stisku E spustí animace těžby

Pokud hráč nemá krumpáč - objeví se upozornění "k vytěžení potřebuješ krumpáč" - možnost práce BEZ zaměstnání

Přidání následujících itemů do hry

 • Krumpáč - je nutný k těžbě

Nezpracované rudy

 • nezpracovaný kámen
 • železná ruda
 • stříbrná ruda
 • zlatá ruda
 • nezpracovaný diamant

zpracované rudy  

tyto itemy se tvoří zpracováním v kolečku ve slévárně po čemž nabírají na hodnotě a mohou být dále využity.

 • opracovaný kámen <= 5x nezpracovaný kámen
 • železná cihla <= 5x železná ruda
 • stříbrný cihla <= 5x stříbrná ruda
 • zlatá cihla <= 5x zlatá ruda
 • diamant <= 1x nezpracovaný diamant

Přidání zpracované rudy k odkupu u NPC ve městě pod cenou kterou ještě domluvíme

Přidání kolečka pro prodej jen můj a předáků jejichž jména předám A-týmu.


Případné otázky zodpovím v komentářích ale dostupnější jsem na discordu. Tě péro

Komentáře

 • DzardajsDzardajs Management

  Zdravím tě,

  po konzultaci se Staff týmem jsme se rozhodli návrh pozastavit. Nápad a obsah se nám velmi zalíbil. Nicméně v tuto chvíli je náš dev tým vytížený a nebyl by schopen tvou žádost rychle vyřídit. Proto prosím o strpení.

  Děkuji za pochopení.


  S pozdravem,

  Dzardajs - Tým SWRP

 • Zdravím,

  Po dnešní poradě SWRP týmu bylo rozhodnuto, že žádost bude nyní zamítnuta. Děkuji za pochopení


  S pozdravem, 

  Dzardajs - Staff tým SWRP

Tato diskuze je zavřená.